Articles

RSS
  • По-съвършен

    26 jan. 2013, 9h50m

    "-Има нужда от силата ти - прекъсна я Мау. - Гледах ви заедно.Ти даваш форма на неговия свят.Той ще даде форма на вашата клета нация.Ти трябва да се качиш с него на този кораб.Трябва да стоиш редом с него.В сърцето си знаеш това.Ще имаш цел.Хората ще се вслушват. - Той се изправи и взе ръката й. - Казвал съм ти,че Имо е направил много светове.Казвал съм ти,че понякога си мисля как успявам да видя пътечка към света,където вълната не се е случила.Е,сега ти ще се качиш на този кораб или..няма да се качиш.Каквото и да решиш,изборът ти ще значи,че има два нови свята.И може би понякога в просъница ще виждаме сянката на другия свят.Няма да има мъчителни спомени.
    -Да,но...
    -Ни дума повече!Знаем ги до една,всичките думи,които не бива да бъдат казвани.Но ТИ направи моя свят по-съвършен." Тери Пратчет, "Нация"