Nous n'avons aucune actualité concernant kato hideki, tetuzi akiyama, toshimaru nakamura pour le moment.