Les fans de Ancient Tunes of the Chen and Sui Dynasties écoutent aussi…

    Titre     Durée Auditeurs
Weishan Liu - Polly's Journey 7:03 1 345
Yang Jing - Sounds From Chen and Sui Dynasties 8:22 2 413
Wang Yong - A Song of Joy (Huan Le Ge) 5:21 1 689
Lu Chunling - Good Tidings 5:26 3 271
Traditional music from China - The Flower Of Hsin-Jang 5:26 2 665
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - The Moon Over "Guan" Mountain - Gu Qin 2:07 1 689
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - Moonlight Flowers Over Spring River - Unison 11:25 742
Wu Wenguang - Flowing Waters 4:21 2 103
China Broadcast National Orchestra - Axi Dancing In The Moonlight 2:15 889
Wu Wenguang - Crows Croaking at Night 5:52 2 329
Wang Yong - Wang Zhaojun 13:14 2 794
Hu Tianquan - Grassland Cavalrymen 3:45 3 049
The Guo Brothers - Training Horses on the Mongolian Horseland 3:39 951
Zhou Dongchao - A Piece of Flower Loved by All 6:43 2 212
Hong Kong Chinese Orchestra - The Evening Bells of Nanping 4:42 233
Traditional music from China - A Tayal Folk Song 4:19 3 598
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2 221
Liu Changfu - The Happy Grassland 4:30 2 458
Zhu Runfu - Jade Hibiscus 4:39 2 711
Zhou Yu - Soldiers Are Back 5:35 817
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Plum Blossoms In the Moonlight 6:10 2 053
Min Huifen - Wishes of the Honghu Lake People 6:34 2 313
Zhou Yu - Shepherdess 3:03 1 760
Zhang Weiliang - At the Dressing Table (Bang Zhuang Tai) 4:30 45
Zhu Runfu - Reminiscence of Xiao 3:31 3 453
Jian Guangyi - The Mountain Village Welcomes Dear Ones 4:37 2 028
China Broadcast National Orchestra - Fantasia Of Terra-Cotta Warriors And Horses 20:59 854
Wu Jinglue - The Grief of Mo Zi at the Dyeing of Silk 8:38 1 755
Min Huifen - River Of Sorrow 6:51 2 285
Li Xiangting - A Spiral Of Smoke At Twilight 3:29 1 898
Li Xiangting - Calm Lake 6:51 1 669
Wu Jinglue - The Sunny Spring 6:59 2 857
Zha Fuxi - Autumn Reflections By The Dongting Lake 3:22 3 534
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Bamboo Song 7:27 1 298
Jian Guangyi - A New Song of Herdsmen 4:50 2 190
Lily Yuan - Azalea/Fu Gengcheng & Gui Xili 6:53 1 723
Wang Yiqin - A Song on the Spring Festival Eve 3:29 1 183
Cao Zheng - To Mail A Letter By The Wild Goose 2:01 2 390
Cui Junzhi - Longing for a Worldly Life 7:37 139
Yu Xunfa - A Visit To Suzhou 4:59 1 575
Hu Xiaoliu - Delivering Grain By Horse 2:59 1 049
Anna Guo - The Sorrow of Lady Zhaojun 5:39 929
Hu Tianquan - The Phoenix Spreading its Wings 3:58 2 215
Zhan Yongming - A Folk Tune Of Xipi Flower Drum 5:46 309
Liu Mingyuan - Late At Night - Jinghu and The Band 4:13 1 933
Guan Pinghu - Running Water (Liu Shui) 7:31 2 436
Zeng xiaogang - 山之舞 téléchargement gratuit 1:21 1 505
Su Qiao - Jackdaws Playing in the Water 5:55 1 593
Anna Guo - Pearls Dropping onto the Jade Plate 3:18 1 557
Cui Junzhi - The Bamboo Plant 8:40 151
Yao Bingyan - A Drunken Man 2:19 1 646
Yang Jing - Snow in the Bright Spring 3:32 1 723
Wu Man - Chen Sui (Chen Sui) 12:44 1 785
Wu Man - Raining 5:00 1 818
Liu Mingyuan - Deep Night 4:12 1 338
Li Bian - Chen Xingyuan, an Enjoy For Peace 4:48 739
Vic Chou - Ai Zai Ai Ni 4:40 380
Weishan Liu - Lullaby 4:01 514
Jiang Jiaqiang - Fishing Tune (Yu Ge Diao) 2:13 36
Lily Yuan - There & Six 3:30 152
Lin Youren - ode to the fine night 4:30 492
Wang Fandi - Regrets of the Lover Stars 4:32 1 710
Wang Yiqin - Joyful Night 3:24 2 276
Hong Ting - The Fisherman's Song At Dusk 4:17 1 211
Hong Ting - Autumn Moon Over Still Lake 4:11 969
Reiko Kimura - Higashi kara 13:44 1 384
Jiang Xiao-Qing - Leaves of Autumn 3:30 4 728
The Jing Ying Soloists - Love Song Of The Grassland 2:33 353
The Jing Ying Soloists - The Flowing Stream 8:24 70
Yu Xunfa - Flying Partridges 4:45 15
Lei Qiang - The Flickering of the Candle Flame 4:13 4 647
Lei Qiang - Picking Flowers 1:59 10 549
Liu Fang - The Flower Festival 4:06 3 882
Lin Shicheng - Xiang Yu the Conqueror Taking Off His Armor (Ba Wang Xie Jia) 8:00 20
Lin Shicheng - Xiang Yu the Conqueror Taking Off His Armor 8:00 31
Zhan Yongming - Spring Morning on West Lake 4:51 45
Du Cong - Elunchun Melody 4:29 9
Du Cong - A Lovely Rose 5:06 0
Twelve Girls Band - Silent Night 4:31 1 360
Liu Dehai - Qinglian's Yuefu Poems 6:17 551
The Guo Brothers - My Second Life 4:53 182
Lu Chunling - Song of Jubilance 4:32 1 286
Lang Lang - Spring Flowers in the Moonlit Night on the River (chun jiang hua yue ye) 7:28 260
Jia Peng Fang - Night of Beijing 4:09 3 124
Shan Xiurong - Ritual Songs For Yue: Chu Tune On Emperor Shun 2:48 137
Shan Xiurong - Shadows Of Apricot Blossoms 3:09 164
He Shufeng - Going to the Flower Show 4:25 33
Liu Guilian - Spring River and Flowers In the Moonlight (Chun Jiang Hua Yue Ye) 10:19 42
Liu Guilian - Dance of the Yi People (Yi Zu Wu Qu) 8:14 32
He Shufeng - Dragon Boat 4:22 42
Guan Pinghu - Qu Yuan s Lament (Li Sao) 10:22 35
Liu Fang - Hua Xiang (Fragrance of Flowers) 4:22 10
Su Qiao - Lady Green Willow 3:28 311
Liu Dehai - Waves Washing The Beach 4:05 12
Chinese Orchestra - Cui Hu Chun Xiao (Green Lake of Spring Break) 4:08 122
Yin Weihe - Clouds 3:44 72
Fan Shange; Li Xiangting; Liu Dehai; Liu Mingyuan; Zhu Runfu - Delicate Fragrance 3:33 80
Fan Shange; Li Xiangting; Liu Dehai; Liu Mingyuan; Zhu Runfu - Plums by The Ge River 2:50 85
Shao Rong - a song of lilies 4:30 1 108
Wang Fandi - On The Frontiers 6:02 13