درخـواستِ ترجمـه

 
  • javadagha a dit :...
  • Utilisateur
  • 25 avr. 2012, 11h57m

  درخـواستِ ترجمـه

  خـُب اینجـا جـایی هست کـه دوستـان میتـونـن آهنگ درخواستـی رو بگـن تـا هـرکـدوم از بچـه هـا که در توانشـون بـود بـراتـون ترجمـه کنـه و صفحـه ی اصلـیِ Req قـرار بگـیره .

  درخواست هـا بـاید شـامـل نـام خوانـنده و نـام آهنگ بـه انگلـیسی بـاشـه .

  بـا تشکـر ، جـواد

  • kiankg a dit :...
  • Utilisateur
  • 14 jui. 2012, 14h59m

  porcelain heart

  اشعار گروه opeth خیلی پیچیدست.
  تنها امیدم شمایید.یکم بیشتر از این گروه ترجمه کنید.

Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas poster de messages. Merci de vous connecter ou de créer un compte pour pouvoir intervenir dans les forums.